Přístav a pevnost Rumeli, 1879, Konstantinopol

  • EAN: 8698543137592
  • Výrobní číslo: 3759
  • Výrobce: Perre
Kolekce
Výrobci
Perre

Pokud se vám líbí orientální památky, složte si na puzzle Přístav a pevnost Rumeli, 1879, Konstantinopol, jednu z nejkrásnějších prací vojenské architektury kdekoliv na světě.

Pevnost Rumeli leží severně od Konstantinopolu, v nejužším bodě Bosporu. Nechal ji vystavět sultán Mehmed II., když roku 1452 obléhal Konstantinopol. Hrad tvoří tři mohutné věže a jedna malá věž, propojené zdí, posílenou o 13 malých hlídkových věží. Tento mohutný komplex silného opevnění sehrál důležitou roli při dobývání Konstantinopolu. Přítomnost pevnosti dávala každému jasně najevo, že sultán je skutečný vládce průlivu. Za stavbu každé věže zodpovídal jeden vezír. Když by nebyl splněn termín, mohl být popraven. Proto není divu, že stavba byla dokončena již za čtyři měsíce. Pevnost je dodnes poměrně zachovalá a nad jednou z jejich věží vlaje turecká vlajka.

  • Rozměry: 99x48cm
  • Počet dílků: 1500